Menu
Samen werken aan goed wonen, werken en leven

Samen voor een krachtige regio

De Regio Arnhem Nijmegen is een regionale samenwerking tussen 19 gemeenten gericht op een structurele verbetering van het vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven in de regio Arnhem Nijmegen, in nationaal als internationaal perspectief. 

De Regio Arnhem Nijmegen is een platform van overleg en afstemming, gericht op de beleidsterreinen Duurzaamheid, Economie, Wonen en Mobiliteit. 

Meer Informatie →

Agenda


14 sep. 17

Laatste nieuws


Eindrapport evaluatie en advies aangeboden aan gemeenten

22-06-2017

Op 2 juni jl. heeft het bestuur van de Regio Arnhem Nijmegen de uitgevoerde evaluatie, na één jaar regionale samenwerking, besproken.

Gestart werd met een presentatie van de conclusies en aanbevelingen door de heren Keijsers en De Vilder van het Kenniscentrum Publieke Zaak (HAN). Vervolgens werd het Plan van Aanpak besproken dat, conform het eerdere procesbesluit, door het Voorzittersoverleg was opgesteld.

Bureau Brussel


Bureau Brussel

Bureau Brussel behartigt de belangen van de Regio Arnhem Nijmegen in Europa en zorgt daarmee voor:

Verbinding van stakeholders en projecten in de regio aan Europese instellingen, partners en fondsen. Advisering over Europese thema's en ontwikkelingen. Profilering van de regio in Europa. Lobby voor regionale thema's, projecten en evenementen. 

In opdracht van de Regio Arnhem Nijmegen werkt Bureau Brussel voor gemeenten (overheid), kennisinstellingen (onderwijs en onderzoek) en het bedrijfsleven (ondernemers) uit de regio. Bureau Brussel werkt hiervoor ondermeer direct samen met The Economic Board